1/17/2015

Noul Regulament Scolar 2015. Ce li se interzice elevilor si profesorilor?

Share On Facebook ! Tweet This ! Share On Google Plus ! Pin It ! Share On Tumblr ! Share On Reddit ! Share On Linkedin ! Share On StumbleUpon !

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar a fost publicat in Monitorul Oficial pe data de 13 ianuarie 2015. Iata cateva dintre cele mai importante prevederi ale regulamentului.

1. Ce li se interzice cadrelor didactice
Cadrele didactice nu au voie sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia si le este interzis sa aplice pedepse corporale, precum si sa agreseze verbal, fizic sau emotional elevii si/sau alte cadre didactice.
Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii examenelor/evaluarilor nationale.

Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentaniii legali ai acestora.
Nici o activitate organizata in unitatea de invatamant preuniversitar nu poate leza demnitatea sau personalitatea copiilor. Conducerea si personalul din unitatea de invatamant nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educatiei, rezultatele scolare – cu exceptia modalitatilor prevazute de reglementarile in vigoare - ori lucrari scrise/parti ale unor lucrari scrise ale acestora.

Despre contributiile financiare ale parintilor
Comitetul de parinti al clasei poate decide sa sustina, inclusiv financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei propunand in adunarea generala a clasei o suma necesara acoperirii acestor cheltuieli.
Contributia parintilor nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, in nici un caz, exercitarea de catre elevi a drepturilor lor. Este obligatoriu ca parintii sa fie informati cu privire la aceasta reglementare.
In plus, este interzisa implicarea elevilor sau a cadrelor didactice in strangerea fondurilor

2. Statutul Elevilor – ce li se interzice elevilor
Elevii trebuie sa aiba o comportament civilizat si o tinuta decenta, atat in scoala, cat si in afara ei.

Este interzis elevilor:
a) sa distruga documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant preuniversitar
c) sa aduca si sa difuzeze in scoala materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
d) sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care afecteaza participarea la programul scolar;
e) sa blocheze caile de acces in scoala si clase;
f) sa detina, sa consume sau sa comercializeze, in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia, droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari si sa participe la jocuri de noroc;
g) sa introduca si/sau sa faca uz in perimetrul unitatii de invatamant preuniversitar de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a beneficiarilor directi ai educatiei si a personalului unitatii de invatamant preuniversitar;
h) sa posede si/sau sa difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
i) sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;
j) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant preuniversitar;
k) sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si provocatoare;
l) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul scolii;
m) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in scoala si in afara ei;
n) sa paraseasca incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru invatamantul primar/dirigintelui;
o) sa aiba o atitudine care constituie o amenintare la adresa sigurantei celorlalti elevi si/sau a personalului scolii.

Sursa: http://www.suntparinte.ro/stiri/noul-regulament-scolar-ce-li-se-interzice-cadrelor-didactice-si-elevilor

Ce se intampla cu elevii care incalca regulamentul?

Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele: observaţia, avertismentul, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.

Sursa: http://www.mediafax.ro/social/noul-regulament-scolar-elevii-nu-pot-participa-la-proteste-care-afecteaza-desfasurarea-cursurilor-13765877Comentariu: Regulile sunt facute pentru a fi incalcate. Cel mai adesea sunt incalcate de elevi. Eu as propune promovarea regulilor bunului simt in Unitatile Scolare si Cursuri de Bune Maniere. Ar fi chiar utila adaugarea unei noi ore cu titlul Codul Bunelor Maniere!
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Popular Posts

top navigation

       
   

Pagina de folos in lume

Labels

Inscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Vizitatori pe blog