5/13/2015

Actele necesare pentru obtinerea Inaltei Binecuvantari pentru predarea religiei 2015-2016

Share On Facebook ! Tweet This ! Share On Google Plus ! Pin It ! Share On Tumblr ! Share On Reddit ! Share On Linkedin ! Share On StumbleUpon !

După cum informează Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor actele necesare pentru acordarea înaltei binecuvântări în vederea predării Religiei în anul şcolar 2015-2016 sunt:  

1. Calificarea profesională în specialitatea Religie ortodoxă dovedită prin Diploma de Licenţă în Teologie Ortodoxă, însoţită de Foaia matricolă (copie simplă).  
2. Calitatea de fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor, dovedită prin certificatul de Botez ori prin actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Arhiepiscopia Bucureştilor (copie simplă).  
3. Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul predă în anul şcolar curent, cuprinzând calificativul didactic Foarte Bine şi avizul de continuitate în suplinire (copie simplă).  
4. Recomandare din partea inspectorului şcolar de specialitate sau a metodistului de specialitate privind activitatea metodico-ştiinţifică a solicitantului în anul şcolar curent (document original). 
5. Recomandare din partea preotului paroh – document original cu antetul și ştampila parohiei (din raza unităţii şcolare în care activează solicitantul în anul şcolar curent), privind participarea solicitantului cu elevii la programul liturgic parohial, precum şi cooperarea solicitantului cu Serviciul pentru tineret şi cu celelalte organisme parohiale.  
6. Recomandare din partea preotului duhovnic al solicitantului - document original cu antetul și ştampila parohiei, privind participarea personală la viaţa Bisericii Ortodoxe Române.  
7. Starea sănătăţii solicitantului, dovedită prin Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, în care să se menţioneze: „clinic şi neuropsihic sănătos, apt pentru a preda în învăţământ” (copie simplă).  
8. Raportul de activitate pe anul calendaristic 2014 în care să se specifice activităţile de colaborare cu parohia de pe raza unităţii şcolare, activităţile metodice şi activităţile de autoperfecţionare.  

Dosarele pentru obţinerea Înaltei binecuvântări se depun la Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul, în perioada 05 - 20 mai 2015, între orele 9.00 – 15.00.


Sursa: http://basilica.ro/actele-necesare-in-vederea-predarii-religiei-in-anul-scolar-2015-2016-in-arhiepiscopia-bucurestilor-104731.html#sthash.tPz87sTr.dpuf
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Popular Posts

top navigation

       
   

Pagina de folos in lume

Labels

Inscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Vizitatori pe blog