6/06/2016

Testamentul lui Antim Ivireanul - 20 iulie 1715


-          Să se facă milostenie la săraci în toate duminicile.
-          Să aibă oarecare milă în toate sîmbetele cei ce vor fi în temniţă.
-          Să se îmbrace în ziua de joia mare trei săraci şi trei fete sărace.
-          Să se înzestreze pe an o fată săracă a doua zi de sfântul Dimitrie.
-        Să se odihnească în trei zile străinii nemernici (săraci) cu mâncare şi cu sălăşluire preste toată vremea.
-   Să se îngroape cu cheltuiala casei săracii ce-i scot prin uliţe morţi, cerşind milă pentru îngroparea lor.
-   Să se hrănească trei copii ce ar învăţa carte, şi dascălul lor să-şi ia plata ostenelei din mănăstire...
-   Să se ţie două tipografii, una grecească şi românească, pentru folosul obştei şi pentru agoniseala casei.

0 comentarii:

       
   

Vizite pe blog

Vizitatori

Labels