2/22/2016

Lectiile/Unitatile de invatare şa Religie Ortodoxa Liceu conform Programei şcolare Nr. 5079/09.09.2009

Share On Facebook ! Tweet This ! Share On Google Plus ! Pin It ! Share On Tumblr ! Share On Reddit ! Share On Linkedin ! Share On StumbleUpon !

Clasa a 9 a

I. Învăţătura de credinţă
1. Relaţia omului cu Dumnezeu
- Adorarea lui Dumnezeu
- Preacinstirea Maicii Domnului
- Cinstirea sfinţilor
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Responsabilitatea creştină
- Datorii faţă de Dumnezeu
- Datorii faţă de sine
- Datorii faţă de aproapele
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu
2. Eu şi duhovnicul meu
3. Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri
4. Monahismul – formă a spiritualităţii creştine
V. Religiile lumii
1. Religii în antichitate: în Mesopotamia şi în Egipt
2. Religii în antichitate: în Grecia şi la Roma
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
1. Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare, în datini şi în obiceiuri.
2. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului românesc
(Veniamin Costachi, Andrei Şaguna).
VII. Creştinismul şi provocările lumii contemporane
1. Muzica în viaţa tinerilor
2. Pericolul drogurilor
3. Tineretul şi mass-media
4. Tinerii şi viaţa intimă

Clasa a 10 a
I. Învăţătura de credinţă
1. Relaţia omului cu Dumnezeu
- Cinstirea sfintelor moaşte
- Cinstirea sfintelor icoane
- Cinstirea sfintei cruci
- Respectul faţă de cele sfinte
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Responsabilitatea creştină
- Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul)
- Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte)
2. Libertate şi opţiune
- Virtute şi păcat
- Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Locaşurile de cult ale creştinilor - apariţie şi dezvoltare în contextul culturii universale
2. Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în ţară)
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Iubire şi dreptate
2. Rugăciune şi reconciliere
V. Religiile lumii
1. Religii orientale (hinduismul, budismul, confucianismul)
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
1. Contributia mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale (Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul)
VII. Creştinismul şi provocările lumii contemporane
1. Superstiţia
2. Magia
3. Astrologia, Numerologia

Clasa a 11 a

I. Învăţătura de credinţă
1. Descoperirea lui Dumnezeu
2. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii
- Întruparea Fiului lui Dumnezeu
- Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos
- Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului
3. Lucrarea Sfântului Duh în lume
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Familia creştină - azi
2. Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase
3. Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, înşelătoria)
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Elemente de iconografie
2. Semnificaţia aşezării sfintelor icoane în biserică
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică
2. Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină)
V. Religiile lumii
1. Iudaismul
2. Creştinismul
- Neînţelegerile din 1054
- Reforma
- Uniaţia. Şcoala Ardeleană
3. Islamul
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
1. Contribuţia voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale (Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab)
VII. Creştinismul şi provocările lumii contemporane
1. Minuni şi false minuni, fenomene normale şi paranormale

Clasa a 12 a

I. Învăţătura de credinţă
1. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
2. Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane)
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa şi din România
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Asceza creştină (post, rugăciune, milostenie)
2. Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios
V. Confesiuni creştine în Romania
1. Ortodoxia
2. Catolicismul
3. Protestantismul şi Neoprotestantismul.
VI. Ortodoxie şi cultură naţională
1. Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine (Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi etc.)
VII. Creştinismul şi provocările lumii contemporane
1. Dialogul între credinţă şi ştiinţă
2. Rolul creştinismului în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei europene
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Popular Posts

top navigation

       
   

Pagina de folos in lume

Labels

Inscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Vizitatori pe blog