2/22/2016

Tematica detaliata pentru Olimpiada de Religie martie 2016

Share On Facebook ! Tweet This ! Share On Google Plus ! Pin It ! Share On Tumblr ! Share On Reddit ! Share On Linkedin ! Share On StumbleUpon !

Clasa a 7 a

I. Credinţa creştină
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Crearea lumii
3. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume
II. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor
1. Puterea credinţei şi a prieteniei
- Vindecarea slăbănogului din Capernaum
2. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
3. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr
4. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor
5. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor
V. Spiritualitate şi viaţă creştină
2. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni

Clasa a 8 a

I. Credinţa creştină
1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
2. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez
3. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică
4. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos
2. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
3. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Biserica, locaş de închinare
2. Icoana – fereastră spre cer

Clasa a 9 a

I. Învăţătura de credinţă
1. Relaţia omului cu Dumnezeu
- Adorarea lui Dumnezeu
- Preacinstirea Maicii Domnului
- Cinstirea sfinţilor
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Responsabilitatea creştină
- Datorii faţă de Dumnezeu
- Datorii faţă de sine
- Datorii faţă de aproapele
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu
2. Eu şi duhovnicul meu
3. Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri
4. Monahismul – formă a spiritualităţii creştine

Clasa a 10 a

I. Învăţătura de credinţă
1. Relaţia omului cu Dumnezeu
- Cinstirea sfintelor moaşte
- Cinstirea sfintelor icoane
- Cinstirea sfintei cruci
- Respectul faţă de cele sfinte
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Responsabilitatea creştină
- Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul)
- Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte)
2. Libertate şi opţiune
- Virtute şi păcat
- Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Locaşurile de cult ale creştinilor - apariţie şi dezvoltare în contextul culturii universale
2. Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în ţară)
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Iubire şi dreptate
2. Rugăciune şi reconciliere

Clasa a 11 a

I. Învăţătura de credinţă
1. Descoperirea lui Dumnezeu
2. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii
- Întruparea Fiului lui Dumnezeu
- Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos
- Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului
3. Lucrarea Sfântului Duh în lume
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Familia creştină - azi
2. Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase
3. Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, înşelătoria)
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Elemente de iconografie
2. Semnificaţia aşezării sfintelor icoane în biserică
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică
2. Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină)

Clasa a 12 a

I. Învăţătura de credinţă
1. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
2. Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul
II. Trăirea învăţăturii creştine
1. Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane)
III. Exprimarea învăţăturii creştine
1. Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa şi din România
IV. Spiritualitate şi viaţă creştină
1. Asceza creştină (post, rugăciune, milostenie)
2. Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios
V. Confesiuni creştine în Romania
1. Ortodoxia


«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Popular Posts

top navigation

       
   

Pagina de folos in lume

Labels

Inscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Vizitatori pe blog