1/31/2013

Rugaciunea mintii - regula manastirii Dionisiu Athos

Share On Facebook ! Tweet This ! Share On Google Plus ! Pin It ! Share On Tumblr ! Share On Reddit ! Share On Linkedin ! Share On StumbleUpon !

Iubiţii mei fraţi,
Trâmbiţă, cu trâmbiţă deşteptătoare:


Vrăjmaşii noştri nu dorm, ci lucrează fără odih­nă să ne arunce în păcate şi, din pricina acestora şi a patimilor noastre, în adâncul iadului, în alt chip nu putem să le stăm împotrivă decât prin rugăciu­ne. Citirea căiţilor duhovniceşti este bună şi folosi­toare; citirea sau urmărirea slujbelor Bisericii noas­tre ajută, celor ce au putinţa să le facă.
Pentru mulţi, însă, un fel de rugăciune care poa­te înlocui celelalte feluri este rugăciunea cu me­tanii. La fiecare bob să chemi numele Domnului lisus, spunând rugăciunea scurtă: „Doamne, lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!", sau simplu: „Doamne lisuse Hristoase, miluieşte-mă !". începe cu: „Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nos­tru, miluieşte-ne pe noi. Amin! Slavă Ţie, Dumne­zeul nostru, slavă Ţie! împărate ceresc... Preasfân­tă Treime... Tatăl nostru... Psalmul 50..." O scurtă rugăciune improvizată, o dată pe zi, cu o scurtă doxologie, mulţumire, mărturisire, cerere de iertare a păcatelor tale, întărire a ta şi a fraţilor întru Hris-tos în lupta pentru bine şi rugăciunea cu metanii, precum urmează:

1.               Vecernia cu metanii, sau cu ceasul fără me­tanii (metanii de 300 sau 100 de boabe)

a)               trei aţe de 300 de boabe cu rugăciunea lui lisus sau cincisprezece minute cu ceasul;
b)               o aţă de 100 boabe cu rugăciunea la Maica Domnului („Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi") sau cinci minute cu ceasul;
c)                o aţă de 100 boabe cu rugăciunea sfântului zilei („Sfinte Apostole, cuvioase sau mucenice..., roagă-te lui Dumnezeu pentru noi") sau două minute cu ceasul;
d)               o aţă de 100 boabe cu rugăciunea sfântului parohiei ''hramu! bisericii') sau două minute cu ceasul
e)               o aţă de 100 boabe cu rugăciunea sfântului zilei din cursul săptămânii:
-                  luni: „Sfinţilor Arhangheli, rugaţi-vă lui Dum­nezeu pentru noi";
-                  marţi: „Sfinte înaintemergătorule şi Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi";
-                  miercuri: „Sfântă Cruce a lui Hristos, mântuieşte-ne pe noi cu puterea ta";
-                  joi: „Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi" şi „Sfinte Ierarhe Nicoiae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi";
-                  vineri: la fel ca miercuri;
-                  sâmbătă: „Toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi";
-                  duminică: „Preasfântă Treime, miluieşte-mă".

2.               Pavecerniţa: la fel ca vecernia, cu diferenţa că la Maica Domnului zicem două aţe de 300 boabe sau zece minute cu ceasul.
3.               Miezonoptica: patru aţe de 300 boabe cu rugă­ciunea lui lisus sau cincisprezece minute cu ceasul şi o aţă de 300 boabe cu rugăciunea Maicii Dom­nului sau cinci minute cu ceasul.
4.               Utrenia: nouă aţe de 300 boabe cu rugăciu­nea lui lisus sau o oră cu ceasul, apoi trei aţe de 300 boabe cu rugăciunea Maicii Domnului sau cincisprezece minute cu ceasul. Câte o aţă de 100 boabe cu rugăciunea sfântului zilei, a sfântului pa­rohiei, a sfântului săptămânii, ca la vecernie sau câte două minute cu ceasul şi o aţă de 300 boabe la toţi sfinţii sau cinci minute cu ceasul.
5.               La Sfânta împărtăşanie: patru aţe ele 300 boa­be cu Rugăciunea lui lisus sau cincisprezece minute cu ceasul. O aţă de 300 boabe cu rugăciunea Maicii Domnului sau cinci minute cu ceasul.
6.               Paraclisul: două aţe ele 300 boabe sau zece minute pe ceas.
7.               Ceasurile l, 3, 6, 9: şase aţe de 300 boabe cu Rugăciunea lui lisus sau o oră sau două pe ceas şi două aţe de 300 boabe cu rugăciunea Maicii Dom­nului sau zece minute cu ceasul.
Dacă nu ai mult timp liber, când călătoreşti cu autobuzul sau oriunde te-ai afla, în loc să vorbeşti cu unul sau cu altul, uită-te la ceasul tău, închide-te în tine şi spune rugăciunea precum am arătat mai sus.
Prin obişnuinţă, atenţie neîncetată şi rugăciune neîntreruptă te faci o ţintă greu de atins de cel vi­clean, împreună cu acestea, cultivarea dragostei, a milostivirii, a credinţei, a compătimirii, a evlaviei, a prihănirii de sine, a nădejdii în Dumnezeu, a măr­turisirii şi împărtăşirii regulate te vor ajuta să do­bândeşti o mulţime de arme duhovniceşti şi te vei îmbrăca cu harul lui Dumnezeu ca şi cu o platoşă, în aşa fel ca să nu poţi fi atins de săgeţile cele pur­tătoare ele moarte ale diavolului. Domnul a spus: „Fără de Mine nu puteţi face nimic". De aceea, cu­noscând boala ta, ca să nu te faci de ruşine, ci să slăveşti totdeauna pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Sursa: Cetferikov Serghie - Paisie Velicicovschi - Despre Rugaciunea lui Iisus


Author:

«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Popular Posts

top navigation

       
   

Pagina de folos in lume

Labels

Inscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Vizitatori pe blog

123